Wat is spiritualiteit ?

 

Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘spirit’ dat ‘geest’ betekent. Spiritualiteit houdt bezield leven in, leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Centraal staat hierbij bewustzijn en met je geest (gedachten) bewust worden en zijn van je zingeving, motivatie en kwaliteiten en hetgeen betekenis aan je leven geeft.  Iemand die spiritueel leeft, erkent dat er meer is tussen hemel en aarde.

Spiritualiteit is niet iets dat je kan vastgrijpen. Het is een manier van in het leven staan. Het is geen religie en het is ook niet verbonden met een religie. Het is een manier om te werken aan je eigen ik, aan je eigen geest. Je eigen unieke pad bewandelen om te helen. Weer te leven zoals bedoeld is. Je leren los te koppelen van verwachtingen, je ergste angsten en trauma’s onder ogen zien. Jezelf omarmen met alle mooie én minder mooie kanten. Volledige acceptatie. Heel kort gezegd: je steekt je kop niet in het zand voor je eigen shit. Je neemt eigen verantwoordelijkheid over je leven, je gevoelens, je gedrag en je gedachten. Je bent bewust bezig bent met de keuzes die je maakt en je wéét dat die jouw verantwoordelijkheid zijn. Je kiest voor groei, een positieve mindset en een open houding naar anderen. Spiritualiteit betekent dat je zo veel mogelijk probeert vanuit je ware zelf, je ware aard, te leven. Het ontwikkelen van je intuïtie hoort hier ook bij. Dat is namelijk je innerlijke kompas die je de juiste richting wijst, de richting waar je ziel naartoe wilt.

Spiritualiteit is niet ‘de waarheid’, het is jouw waarheid.

Kritische begeleiding daarbij is nodig. Dat kan Jezus, Boeddha, je buurman of een leermeester zijn, of jij zelf... Of iedereen bij elkaar… Waar jij je maar het best bij voelt.

 

Wat doet spiritualiteit met je ?

 

Spiritualiteit wordt vandaag de dag meer en meer geaccepteerd in onze maatschappij. Veel mensen vinden dit een goede manier om meer balans te vinden in hun dagelijkse leven. Ons lichaam, onze geest en ziel moeten op een harmonieuze manier met elkaar in verbinding zijn.

Als je spiritueel leeft, ga je meer innerlijke rust ervaren en dit kan je ook delen met de mensen rondom je. In een stresserende situatie kun jij je kalmte bewaren en andere mensen kunnen dan kracht putten uit jouw uitstraling.

Voor veel mensen is spiritualiteit een manier om meer rust en innerlijke vrede in hun leven te brengen.

Het wordt ook gebruikt als een manier om meer perspectief te verkrijgen in je leven zowel op persoonlijk, professioneel als sociaal vlak of om beter om te gaan met verandering of onzekerheid. Spiritualiteit geeft je het gevoel een hoger doel te hebben in het leven.

Het besef dat ons leven waarde heeft in een groter geheel geeft ons een gevoel van betekenis. Je vraagt je af wat de zin is van het leven, wat jouw doel is en je zoekt verbondenheid in de wereld waarin wij leven.

Mensen die spiritueel zijn maken niet enkel keuzes op basis van hun verstand, maar eerder op basis van hun gevoel.

 

Hoe doe je dat nu… spiritueel zijn ?


De manier waarop iemand spiritualiteit beoefent kan voor iedereen anders zijn. De een zoekt de natuur op om zichzelf te kunnen horen. Meditatie en yoga zijn ook bekende manieren. Je kan van alles doen, maar maak het vooral eigen. Zodat het een nieuwe levensstijl wordt in plaats van iets vluchtigs. Alles zit al in jezelf, je moet je er gewoon aan blijven herinneren (en dus eraan werken) om zo je essentiële jij te zijn. In dat opzicht is dus iedereen spiritueel, maar niet iedereen kan of wil spiritueel leven. Spiritueel leven hoeft nochtans helemaal niet moeilijk of ingewikkeld te zijn… Je kan ook spiritueel genieten van een prachtig kunstwerk, mooie muziek of het lezen van een inspirerend boek. Je kan ook spirituele momenten ervaren als je bijvoorbeeld door een bos wandelt en je volledig verbonden voelt met de natuur.

Je kan ook een spirituele band voelen met anderen mensen als je bijvoorbeeld intensief samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Als je in harmonie bent met jezelf, anderen en de natuur ben je spiritueel.

Voelen wie je wil zijn in plaats van wat je wil doen. Als je je klem voelt in de keuzes die je maakt zit het niet goed. Het zijn alsnog de keuzes die jij maakt, ook al voelt het soms niet zo. Ga je mee met je gedachten, met wat je denkt? Of wil je leren bewust te worden en snappen dat wat je denkt je niet bent?

Als niets meer zeker is en je niet weet wie je eigenlijk nu echt bent, of je het eigenlijk niet meer kunt herinneren is het tijd om het roer om te gooien. En dan is het begin vaak van je eigen ontdekking. De zoektocht naar het goddelijke, het spirituele. Naar jezelf.

Je kunt ook nadenken over levensvragen zoals ‘waarom ben ik hier op aarde? en ‘wat is mijn doel op aarde?’ en reflecteren op gedachten, gevoelens en ervaringen. Deze bezigheden zijn voedend voor de geest (spirit) en Jezelf, net zoals dat eten en drinken voedend is voor het lichaam. Kies hoe dan ook iets waar je blij van wordt en wat goed voelt, dit kan ook het doen van de afwas of lopen zijn!

Iedereen is spiritueel; iedereen heeft immers een spirit. Niet ieder leeft echter spiritueel. Er bestaat geen wetenschappelijk onderbouwde test om te onderzoeken of en in welke mate je spiritueel leeft.

 

Je kunt jezelf wel afvragen:

Ik hoeverre ervaar ik zingeving, voldoening en bezieling in mijn leven?

In hoeverre ben ik mij bewust van mijn motivatie?

In hoeverre ben ik mij bewust van mijn kwaliteiten?

In hoeverre ben ik eerlijk, bijvoorbeeld ten aanzien van mijn wensen?

In hoeverre sta ik stil bij levensvragen zoals: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is mijn doel op aarde?

In hoeverre ervaar ik dat er meer is tussen hemel en aarde?

In hoeverre ervaar ik Mezelf?

In hoeverre leef ik vanuit onvoorwaardelijke liefde?

In hoeverre ervaar ik zelfvertrouwen?

In hoeverre ervaar ik overvloed?

In hoeverre ben ik dienstbaar aan mezelf en anderen?

 

Concrete tools…


Spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand als je het mij vraagt. Wanneer jij bewust kiest om dichter bij jezelf te komen, te groeien als mens of aan jezelf te werken, ben je spiritueel bezig. Andere concrete tools zijn bijvoorbeeld:

Mediteren

Visualiseren

Hypnose

Zelfhulpboeken lezen

Naar een coach/psycholoog/psychotherapeut gaan

Kaartendecks gebruiken

Schrijfopdrachten

Je bent vaak al ‘spiritueler’ dan je zelf denkt. Wanneer je geïnspireerd aan het werk bent (of danst, zingt, schildert, noem maar op) zit je in een ‘flow’, en die flow komt ook vanuit je ziel. Niet vanuit je rationele brein.

 

Het gevaar van 'zweverig' zijn

Mensen worden zweverig wanneer ze enkel nog bezig zijn met het ontwikkelen van hun spiritualiteit. De ‘hoge’ chakra’s zoals dat heet. Dit kan zo ver gaan dat er een obsessie ontstaat om de verbinding met het hogere te versterken. Er wordt dan vergeten dat we ook nog een fysiek lichaam hebben die wensen en behoeften heeft. Onze ‘menselijke’ kant krijgt dan te weinig aandacht. Spiritualiteit heeft vooral te maken met in balans zijn. Je verbinding met het ‘hogere’ moet even sterk zijn als de verbinding die je hebt met de aarde (het fysieke). Bezig zijn met voeding en sport is dus even belangrijk als bijvoorbeeld mediteren.

 

Hoe zorg je dat je geaard blijft?

Net als dat er tools zijn om je intuïtie en je verbinding met je Zelf te verbeteren, zijn er ook tools om te aarden. Heel paradoxaal kan dat ook heel goed met een meditatie/visualisatie oefening. Tijdens deze visualisatie zet je je voeten stevig op de grond en stel je jezelf voor dat er wortels, energiekoorden of andersoortige ‘draden’, uit je voeten de grond in gaan. Helemaal tot aan de kern van de aarde. Vervolgens visualiseer je dat er energie vanuit die kern ook weer omhoog komt. Doe dit 5 tot 10 minuten per dag.

 

De verbinding met je fysieke lichaam en de aarde herstel je ook door:

Letterlijk met je handen in de aarde te zitten, bijvoorbeeld door te tuinieren

Seks, maar ook jezelf strelen, aaien en knuffelen (ook jezelf ja !)

Sporten en beweging

Bewust bezig zijn met voeding, met wat je in je lichaam stopt

 

13 tips voor een spiritueel leven…


1. Doe elke dag aan meditatie

Meditatie is een goede manier om je op spiritueel vlak meer te ontwikkelen. Je gaat immers niet met je verstand mediteren, maar eerder vanuit je eigen persoonlijke ervaring.

Via meditatie geef je je volledige aandacht aan bijvoorbeeld je ademhaling, het tikken van de regen of het voorbij vliegen van een vogel.

Op die manier gaat het leven je meer ontroeren of lijkt het je dieper te raken. Het leven kent immers een schoonheid en kracht die er altijd is, maar die je door dagelijkse activiteiten, gewoontes en stress gemakkelijk kan ontgaan.

Door te mediteren ga je meer inzichten krijgen in het leven en in wie je zelf bent, je wordt je bewuster van het huidige moment.

Meditatie helpt je gedachten controleren zodat je niet meer de hele dag loopt te piekeren. Je leert je hersenen om zich enkel op het heden te concentreren.

 

2. Lees spirituele en inspirerende boeken

Door je te verdiepen in spirituele en inspirerende boeken ga je meer inzicht krijgen in wat spiritualiteit betekent en hoe jij hier tegenover staat. Een goed inspirerend boek is niet enkel informatief, maar zet je aan het denken.

Een inspirerend verhaal kan een machtig gevoel oproepen en het laat je dingen zien vanuit een ander perspectief of het kan je zelfs aansporen om actie te ondernemen in je leven.

Lezen is een leuke manier om je geest te verruimen en een eindeloze wereld van mogelijkheden te ontdekken.

 

3. Bedank het universum voor alles wat je hebt

Dankbaar zijn is een belangrijk begrip in het opbouwen van een spiritueel leven. Alles in het leven is een wonder. Door je elke dag dankbaar te voelen, word je gelukkiger en ga je het leven niet als vanzelfsprekend beschouwen.

Als je elke dag het universum bedankt voor alles wat je hebt, start je je dag meteen met een positieve noot.

Je kan er bijvoorbeeld een gewoonte van maken om elke dag als je ‘s morgens voor de spiegel staat, dankbaar te zijn voor alle dingen die je in je leven hebt.

Dit kunnen heel eenvoudige dingen zijn. Je kan dankbaar zijn voor de mensen om je heen, voor het huis waarin je woont, voor je gezondheid of voor het mooie weer.

 

4. Ontwikkel tolerantie en geduld voor anderen

Het is niet altijd gemakkelijk om het gedrag en de uitspraken van andere mensen te accepteren. Toch moet je proberen te begrijpen dat iedereen een andere achtergrond heeft en dat het geen zin heeft om er een persoonlijke strijd van te maken.

Je kan meer tolerantie en geduld voor anderen ontwikkelen door open te staan voor de verschillen tussen mensen.

Probeer je in te leven in de situatie van iemand anders door de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Voor jou kan iets misschien heel raar lijken, maar iemand anders heeft misschien een helemaal andere achtergrond en ervaringen.

Als je het moeilijk hebt met een bepaalde uitspraak van iemand, zeg dan dat je het moeilijk vindt om dit te aanvaarden. Op die manier word je niet meteen defensief en kun je het perspectief van de ander beter leren begrijpen.

Probeer de verschillen tussen mensen te waarderen.

Mensen die verschillen en diversiteit waarderen hebben een meer tolerante visie naar anderen toe. Je leert nieuwe invalshoeken en culturen kennen. Praat dus met mensen van verschillende leeftijden en culturen.

Intolerante mensen zijn dit vaak uit onwetendheid. Ze begrijpen niet wat er precies gezegd wordt. Neem je tijd om je te verdiepen in de leefwereld van een ander en wees niet bang om vragen te stellen en doe dit steeds op een beleefde en respectvolle manier.

 

5. Geniet van kleine dingen in het leven

Wacht niet steeds op geluk, het zit vaak in de kleine dingen om je heen. Er zijn zoveel dingen die je leven mooi en plezierig maken, maar je staat er gewoon niet meer bij stil. Als je je meer bewust bent van de kleine dingen, zal dit je leven volledig veranderen.

In onze snel veranderende maatschappij, zijn we het zo normaal gaan vinden dat we met 1 druk op de knop iets kunnen krijgen. We zijn al vergeten dat het 100 jaar geleden heel speciaal was om stromend water te hebben of licht te hebben in je huis. Denk eens aan de dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn geworden zoals internet, een auto of een televisie.

En niet enkel materiële dingen. Het geluid van zingende vogels als je ’s morgens wakker wordt of de heerlijke geur van een versgebakken broodje.

We laten dit soort dingen vaak zomaar aan ons voorbij gaan zonder er bewust van te genieten. Als je je meer bewust bent van je 5 zintuigen, ga je zien dat het leven je elke dag heel wat geschenken biedt waar je maar weinig voor hoeft te doen.

 

6. Leef in het heden

Als je leeft in het huidige moment en dankbaar bent voor wat je nu hebt, ga je het leven op een dieper niveau ervaren.

Er zijn zoveel momenten dat we in de toekomst of in het verleden leven, maar niet in het heden. Je bent pas in het huidige moment als al je focus gericht is op wat er zich nu afspeelt.

Je brengt dan je volledige aanwezigheid in je lichaam. Als je bijvoorbeeld iets eet, breng dan je hele bewustzijn naar je voedsel zonder dat je met iets anders bezig bent. Voel de structuur van je eten en proef de verschillende smaken in je mond.

In het huidige moment leven levert je heel wat voordelen op:

Je gaat het leven intenser beleven.

Je gaat minder stress ervaren.

Je stelt je geluk niet meer uit.

Je gaat beter presteren en meer genieten.

Je leeft in de realiteit in plaats van in je verbeelding.

 

7. Luister naar je gevoel

Om meer spiritualiteit op te bouwen is het belangrijk dat je leert luisteren naar je gevoel. In plaats van de hele tijd te wikken en te wegen en je vast te houden aan wat veilig is, streef je beter naar persoonlijke groei en vernieuwing. Luister meer naar je hart en niet enkel naar je verstand.

Je ziel is verbonden met je hart en streeft een bepaald doel na. Het hart wenst dat je je ontwikkelt, je angsten overwint en dat je het leven gewoonweg vertrouwt. Je ziel communiceert met je via gevoelens. Gevoelens hebben geen logica, soms weet je zelfs niet eens waarom je iets voelt.

Het hart en het hoofd kunnen in harmonie zijn. Het een hoeft het ander niet volledig uit te sluiten. Het hart geeft de richting aan die je uit moet en je verstand kan volgen in de weg er naartoe.

Het is niet altijd gemakkelijk om te luisteren naar je gevoel. We worden elke dag overspoeld door emoties en gedachten. En door de stress van het dagelijkse leven staan we niet meer genoeg stil bij wat we nu eigenlijk voelen.

Probeer jezelf van op een afstand te bekijken. Zo vermijd je dat je wordt meegesleept in overweldigende emoties. Door afstand te nemen, kun je op tijd ingrijpen en beter begrijpen wat de oorzaak is van je emotie. Je kan dan op een kalmere manier reageren.

Je gevoel geeft altijd aan wat het beste voor je is. Soms keuren andere mensen je keuzes niet goed. Het is aan jou om te beslissen wat je gaat doen omdat jij je daar goed bij voelt. En eens je dit doet, worden de meningen van anderen minder belangrijk.

De volgende tips kunnen je helpen om meer naar je gevoel te luisteren:

Bekijk het leven als een avontuur: je angsten loslaten is eng, maar het loont wel enorm. Soms is het heel fijn om even in het diepe te springen en het leven gewoon op je af te laten komen.

Geef toe aan je gevoel. Je bent het misschien al jarenlang gewoon om te luisteren naar je verstand in plaats van naar je gevoel. Soms lukt het niet meteen omdat je je gevoel al veel te lang genegeerd hebt.

Geef het wat tijd. Sta eens even stil bij wat je echt wilt. Schrijf het van je af. En als je het niet meteen weet is dat ook goed. Gun jezelf wat tijd.

 

8. Wees dankbaar

Dankbaarheid is één van de belangrijkste manieren voor een leven met meer innerlijke rust, meer geluk en minder stress. Als je leert om dankbaar te zijn voor hetgeen je hebt, zal je ook meer dingen gaan aantrekken waar je dankbaar voor kunt zijn.

Alle dingen in het universum hebben een bepaalde frequentie, een trilling. En het gevoel van dankbaarheid heeft een van de hoogste trillingen die er zijn. Heb je dus vaak een gevoel van dankbaarheid dan ga je ook meer goede dingen naar je toe trekken.

We vergeten vaak om dankbaarheid te tonen, maar toch is dit de moeite waard. We vinden alles maar normaal en logisch, maar als je dankbaarheid voelt voor alles wat je hebt in je leven, ga je net als een magneet meer geluk naar je toe trekken.

Je kan er bijvoorbeeld een gewoonte van maken om elke avond voor dat je gaat slapen 5 minuten dankbaar te zijn. Je overloopt je dag en denkt aan alle positieve dingen die er zijn gebeurd.

Op die manier werk je actief aan jezelf en ga je ook steeds met een positief gevoel slapen. Bovendien maakt dankbaar zijn voor de kleine dingen in het leven, grote worstelingen minder zwaar.

 

9. Deel je spirituele reis met anderen

Je spiritualiteit kan soms ingewikkeld of verwarrend worden. Soms zit je met vragen waardoor je je overweldigt voelt. Wees in dat geval niet bang om er met anderen over te praten. Dit kan met een vriend of familielid zijn of met een spirituele leraar.

Luister naar de ervaring van anderen en deel zelf je verhaal. Dit kan je helpen begrijpen wat spiritualiteit voor jou betekent. We hebben allemaal onze eigen unieke vaardigheden en talenten en wat is er mooier dan ze te delen met andere mensen om samen verder te kunnen?

Jezelf spiritueel ontwikkelen kan een grote impact hebben op je leven. Maar dat wilt nog niet zeggen dat andere mensen dit ook begrijpen.

Sommige mensen zijn nog niet klaar om dezelfde opvattingen te delen. Dat wilt niet zeggen dat je je mening niet moet delen. Als jij intuïtief aanvoelt dat iemand klaar voor is om te horen wat jij te zeggen hebt, deel dan vooral je opvattingen met hem of haar.

 

10. Houd je prioriteiten in het leven

Prioriteiten stellen is heel belangrijk in het leven. Wees je bewust wat voor jou belangrijk is en besteed daar zoveel mogelijk aandacht aan.

Het kan helpen om bijvoorbeeld een overzicht te maken van de dingen die voor jou het belangrijkst zijn. Dit betreft zowel je werk als je privé. Schrijf het allemaal op en rangschik ze volgens urgentie.

Jij bent de enige die kiest hoe je je tijd, aandacht en energie besteedt. Denk eraan dat je niet enkel energie besteedt aan het helpen van anderen, maar dat je ook voldoende aandacht besteedt aan het opladen van je eigen krachtbron.

Zeg concreet tegen andere mensen wat je nodig hebt. Mensen kunnen immers geen gedachten lezen tenzij je het hen vertelt. Zeg duidelijk hoe je je voelt en wat je wilt.

Als iemand je iets vraagt, zeg dan niet direct ‘ja’, maar overloop je opties. Wat wil je en voel je je goed in deze situatie? Moet je hier iets voor opofferen?

Zet jezelf bovenaan je prioriteitenlijstje. Zet je jezelf niet helemaal als laatste op je prioriteitenlijstje, jij bent je grootste prioriteit. Je innerlijke batterij opladen is even belangrijk als het helpen van andere mensen.

Los problemen op vanuit je hart. Sta je voor een moeilijk probleem? Luister dan naar het eerste gevoel dat in je opkomt en bouw daar op verder.

 

11. Wees betrouwbaar

Heb vertrouwen in jezelf en in het leven. Er zijn al genoeg anderen, blijf dus gewoon wie je bent. Fouten maken mag. Hier kun je alleen maar waardevolle lessen uit leren. Omarm je fouten en haal het beste uit de situatie.

Heb vertrouwen in jezelf. Als je je focust op ‘Wat kan ik hieruit leren?’, dan worden fouten gewoon een onderdeel van het proces.

Omring jezelf met mensen die in jou geloven. Dit soort mensen geven jou een extra duwtje in de rug en dat zorgt ervoor dat je het beter gaat doen.

Laat je angsten los. De angst dat iets niet succesvol zal verlopen, blokkeert je vooruitgang. Ga er gewoon vanuit dat alles goedkomt en dat het universum wel voor je zorgt.

Zeg positieve dingen tegen jezelf en sta regelmatig stil bij kleine successen die je behaalt hebt. Vier de dingen die je goed doet en deel dit met mensen die jouw succes waarderen.

Hoe meer je in jezelf en in het leven gelooft, hoe meer andere mensen je gaan vertrouwen en van je kunnen leren. Je gaat sterker in het leven staan en makkelijker succes bereiken.

 

12. Accepteer anderen zoals ze zijn

We blijven vaak hangen in patronen die we onszelf eigen hebben gemaakt waardoor we anderen zien zoals we ze graag willen zien. Door onze overtuigingen en vooroordelen zien we andere mensen niet zoals ze echt zijn. Of we vinden het raar als iemand afwijkt van bepaalde dingen en manieren.

Het is niet zo omdat iemand een andere mening heeft, dat we afkeurend, angstig of geïrriteerd moeten reageren. Je kan iemands mening ook gewoon accepteren zonder negatief te reageren. Kijk liever naar wat je kan leren van die persoon. Zet je hart open en respecteer anderen voor wie ze zijn, pas dan kun je ook jezelf volledig accepteren.

 

Het heeft helemaal geen zin om andere mensen te willen veranderen. Je kan deze energie beter gebruiken om jezelf krachtiger te maken. Aanvaard dat iedereen een ander levenspad heeft. Andere mensen proberen te overtuigen dat jouw pad het beste is, leidt alleen maar tot teleurstelling.

 

13. Maak gebruik van je keuzevrijheid

Alleen jij kan kiezen voor een meer spiritueel en gelukkig leven.

Er zijn waarschijnlijk heel wat mensen in je leven die bepaalde dingen van je verwachten of een mening hebben over wat je wilt doen. Luisteren naar de mening van anderen kan leerrijk zijn, maar probeer steeds zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven door je eigen hart te volgen.

Ga af op je intuïtie. Het betekent niet omdat iemand anders niet geslaagd is in iets, dat dat voor jou ook zo zal uitdraaien. Je intuïtie is een krachtig hulpmiddel dat je helpt om de juiste keuzes te maken in het leven. Laat dus steeds je gevoel een rol spelen in de keuzes die je maakt.

Durf ook foute keuzes te maken. Soms is er wat lef en durf nodig om een knoop door te hakken. Kijk dan gewoon wat er gebeurt en durf eens een risico te nemen.

Misschien verandert je leven op een positieve manier of misschien was het toch geen goede keuze. En dat is ook geen probleem. Het maken van foute keuzes helpt je alleen maar vooruit in je persoonlijke groeiproces.

 

 

En ten slotte… Wat is spiritualiteit niet ?

 

Spiritualiteit is niet:

Oneerlijk doen en je wensen onderdrukken

Positief doen en negatieve dingen negeren

Doen alsof alles liefde is

Alleen maar aan jezelf denken

Het is een misverstand dat spiritualiteit altijd samenhangt met religie en ‘geloof’ en dat het zweverig is (Spiritualiteit kan echter ook wel met religie worden beoefend). Spiritualiteit houdt juist in dat je stevig met beide benen op de grond staat.

Copyright © Alle rechten voorbehouden